KB Basisnormen Brand – Wijzigingen gepubliceerd op 18-01-2017

Op 18 januari 2017 werd het K.B. van 7 december 2016 gepubliceerd waarmee het “koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen” wordt aangepast.

De volledige tekst vind je in het staatsblad en op de website van Fireforum in de voorschriften databank.

Op www.besafe.be vind je al de volgende “geco√∂rdineerde” versies:

kb_07-07-1994_new_fluo

ar_07-07-1994_new_fluo