Lecture by Dr. Michael Spearpoint – 27 March 2017

Lecture by Dr. Michael Spearpoint (University of Canterbury – New Zealand)

‘Why don’t we just put sprinklers everywhere and forget about fire engineering design?’

Date: Monday 27 March 2017, 10h – 11h30 (of which 45 minutes are reserved for discussion)
Location: Jozef Plateaustraat 22, 9000 Ghent, Belgium – Auditorium F
Brief contents of the lecture

Continue reading “Lecture by Dr. Michael Spearpoint – 27 March 2017”

KB Basisnormen Brand – Wijzigingen gepubliceerd op 18-01-2017

Op 18 januari 2017 werd het K.B. van 7 december 2016 gepubliceerd waarmee het “koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen” wordt aangepast.

De volledige tekst vind je in het staatsblad en op de website van Fireforum in de voorschriften databank.

Op www.besafe.be vind je al de volgende “gecoördineerde” versies:

kb_07-07-1994_new_fluo

ar_07-07-1994_new_fluo

2017 = 10 jaar Fire Safety Engineering

In oktober 2007 startte de eerste academische opleiding Fire Safety Engineering in België aan de Universiteit van Gent.

De universiteit van Gent en Firepronet zullen deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Volg het nieuws hier!